ท่องเที่ยว

ปราสาทพนมรุ้ง อันซีนแห่งอีสานใต้ ชมปรากฏการณ์อาทิตย์ขึ้น 15 ช่องประตู

     ดินแดนภาคอีสานของไทยนั้น เป็นพื้นที่มีความหลากหลายของภูมิประเทศอย่างมาก เนื่องจากภาคอีสานของไทยจัดว่าเป็นแหล่งที่มีความเก่าแก่นับล้านๆปีมาแล้ว นอกจากนี้ยังมีอารยธรรมโบราณนับร้อยปีที่ยังคงเอกลักษณ์มาจนถึงปัจจุบันนี้ หากพูดถึงจังหวัดบุรีรัมย์สิ่งที่หลายคนนึกถึงสถานที่ท่องเที่ยวเด่นๆ คงหนีไม่พ้น ปราสาทหินพนมรุ้ง โบราณสถานที่สวยงามของจังหวัดบุรีรัมย์ ปราสาทหินพนมรุ้ง ตั้งอยู่ที่ตำบลตาเป๊ก อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ห่างจากอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 77 กิโลเมตร ปราสาทแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในสมัยอาณาจักรขอม ประมาณพุทธศตวรรษที่ 15 – พุทธศตวรรษที่ 17 สมัยนั้นคาดว่าถูกใช้เป็นเทวสถาน ตัวปราสาทตั้งอยู่ยอดเขาภายในอุทยานประวัติพนมรุ้ง มีความสูง 1,320 ฟุต ซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้ว นอกจากนี้ยังมีสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นทั้งการออกแบบและการวางผังของปราสาท ตัวปราสาทออกแบบให้มีลักษณะเหมือนกับเขาไกรลาสที่ประทับของพระศิวะ ตามความเชื่อของศาสนาฮินดู องค์ประกอบของปราสาทมีการออกแบบให้เป็นแนวเส้นตรงก่อด้วยอิฐล้อมรอบตัวปราสาทประธานซึ่งหันหน้าไปทางทิศตะวันออก ภายในปราสาทประธานเป็นที่ประดิษฐานศิวลึงค์ให้ได้เยี่ยมชม นอกจากนี้ยังมีรูปแกะสลักที่มีชื่อเสียงอย่าง ทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์ บริเวณปราสาทประธาน และรูปปั้นโคนนทิ เป็นประติมากรรมรูปปั้นวัวที่ตั้งอยู่เคียงข้างปราสาทประธาน โดนนทิ ตามความเชื่อของศาสนาฮินดูคือ พาหนะของพระศิวะและทำหน้าที่เฝ้าประตูวิมานบนเขาไกรลาส นักท่องเที่ยวจะได้ชมรูปปั้นประติมากรรมนี้ภายในปราสาทพนมรุ้ง ส่วนภายนอกปราสาทประกอบด้วยทางเข้าตัวปราสาท ซึ่งมีรูปปั้นพาหนะของเทพเจ้า เช่น พญานาค สิงห์ และ ทวารบาล ด้านข้างของตัวปราสาทจะมีสระน้ำขนาดใหญ่ใต้ร่มไม้ ปราสาทหินพนมรุ้ง จัดว่าเป็นปราสาทขอมที่ยังคงความสมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทย และถือว่ามีความสวยงามโดดเด่นที่สุดแห่งหนึ่งของไทย และยังมีปรากฏการณ์ที่จัดว่าเป็นอันซีนของที่นี่ คือ […]